25 Nisan 2014 Cuma

17 - BAŞKALDIRAN BEDENLER - BERFU ŞEKER

BERFU ŞEKER
BASKI:  Kasım 2013
       1. BASKI
YAYIN EVİ:  Metis Yayınları
        274 Sayfa
TÜRÜ:  Derleme

Kitap aslında “Queer, Türkiye ve Trans Kimlik” adlı konferansın bir derlemesi. Zaten önsözde de bu durumu açıklanıyor. Hem akademik bazı çalışmalara yer verilmiş hem de bazı deneyimlerden yola çıkarak gündelik hayattaki ötekileştirme sorgulanmış.

Akademik çalışmaların olduğu bölümlerde çok fazla alt bilgi mevcut ve bu zaman zaman konuda kopmalara sebep veriyor. Bir de çok fazla değişik terimler ve tanımlamalar kullanılıyor, bilgi sahibi değilsen önce konuyu basit bir şekilde ele alan ve bu alanda kullanılan terimlere göz/kulak aşinalığı kazan öyle oku diye bir uyarının bulunması daha iyi olurdu bence. 

Kitabın konusunu en iyi özetleyen cümlesinde de "Benim kendime ait bir cinsiyetim olamaz mıydı? Cinsiyet denilen şeyi reddetme hakkına neden sahip değilim?" anlatılmak istenen problemler ekseninde dönen bir tartışmalar veya sunumlar dizininden oluşuyor kitabımız.

Anlatılanlardan çıkardığım şuydu: farklı cinsel yönelimleri olan insanlar birbirleriyle de pek anlaşamıyor. Yani dertlerini birbirlerine bile anlatamıyorlar kaldı ki sistemin belirlediği çizginin dışını “tu kaka” olarak görenlere nasıl anlatsınlar. Bence önce onlar ortak bir dili yakalayabilmeliler sonra etraflarıyla ortaklaşma çabalarında bir ilerleme hesabına girmeliler.


 İnsanlara bilmedikleri konuları; farklı söylemlerle, konuları farklı yöntemlerle anlatmaya kalkışırsan kafa karışıklığından öteye gidemezsin. Bu durum da daha fazla tepki ya da korkudan başka bir şey yaratmaz.Ulus-devletleşme sürecinde, milliyetçi ve militarist söylemde kadın ulusun ruhunu simgeler, bir fedâkarlık abidesi ve annedir; güçlü, namuslu, onurlu ve yeri geldiğinde erkek gibidir.     Sayfa 35

Öğretmen adaylarının, çocuk eğitimi ve öğrenimine katkı sağlamak sağlamak için hazırlandığı iddia edilen bu kitaplarda, çocukların gelişim süreci içinde ortaya çıkan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini tanımalarına ve çeşitliliğin bir parçası olan benlikleriyle bütünleşmelerine zemin hazırlayacak tek satır dahi yok!     Sayfa 138

Çünkü "erkek" olabilmek için öncelikle insan olmaktan vazgeçmek gerekiyordu.     Sayfa 142

Sadece hayatlarını yaşamaya çalışan diğer trans bireylerin de yalnızca kendilerine dürüst oldukları için toplumsal dönüşümün birer faili haline geldiklerini ve böylece kendiliklerinden aktivist haline geldiklerini gördüm.     Sayfa 253

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder